Toimintasuunnitelma ja tulo-/menoarvio

Vuodelle 2015 – hyväksytty vuosikokouksessa xx.x.2015

Toimintasuunnitelma lyhyesti:

Yleistä: Joensuun kameraseura tarjoaa jäsenilleen osallistumismahdollisuuksia koulutukseen, nuorisotoimintaan, koti- ja ulkomaisiin näyttelyihin, erilaisiin kuvaajatapahtumiin sekä kuvausmatkoihin ja -retkiin. Pyrimme lisäämään yhteistyötä ja järjestämme yhteisiä kursseja ja retkiä muiden pohjoiskarjalaisten kamerakerhojen kanssa. Tiedotusta hoidetaan omien nettisivujen kautta. Tiedotamme asioista myös facebook-sivujen kautta sekä sähköpostilla. Pyrimme myös aktivoimaan facebook-sivuilla käyvien osallistumista seuran toimintaan. Toimintaa kehitetään jäsenten toiveiden pohjalta. Olkaa aktiivisia!!

Kuukausitapaamiset: Tapaamiset järjestetään Kansankahvila Soropissa torstaisin (joka kuukauden 3. torstai) klo 17.30 ellei toisin ei ilmoiteta. Illan ohjelmissa on eri kuvaajien kuvaesittelyjä ja kuukausikilpailu jostakin määrätystä aiheesta joko digikuvin tai paperikuvin.

Koulutus: Kuukausitapaamisten yhteydessä järjestetään pienimuotoista koulutusta. Yhteistoimintaa tiivistetään muiden pohjoiskarjalaisten kamerakerhojen kanssa mm. hyödyntämällä niiden tarjoamia koulutuksia ja opiskelutiloja.

Kilpailu ja näyttelytoiminta: Vuosikilpailu (maaliskuu), joissa kaikki sarjat ilman annettuja aiheita, fotomaratonikilpailu (joulukuu), johon aiheet annetaan vuoden ensimmäisessä jäsenkirjeessä. Muina kuukausina on kuukausikilpailu, jonka aihe ja ym tiedot kerrotaan jäsenkirjeessä. Loka –marraskuussa järjestetään Pohjois-Karjalan maakunnan seuroille tarkoitettu maakuntakilpailu.

Retket: Keväällä ja syksyllä järjestetään kuvausretkiä omakustannushintaan. Lisäksi tehdään tutustumismatkoja erilaisiin valokuvausalan tapahtumiin.

Tiedotus: Jäsenkirjeet lähetetään kevät- ja syyskauden alussa sähköpostitse sekä kirjeenä heille, joilla ei ole sähköpostia. Sähköposti- ja kotisivutiedotusta lisätään. Toiveena olisi, että jokainen ilmoittaisi sähköpostiosoitteensa kameraseuran hallitukselle.


Tulo- ja menoarvio lyhyesti:

Tulot :

Jäsenmaksut 30 x 24€ 720,00 €
Nuoriso ja eläkeläisjäsenet 10*14€ 140,00 €
Perhejäsenet 2*8€ 16€
Toiminta – avustus J:suun kaupunki 200,00 €
Postikorttien myyntituotot 120,00 €
Tuotot yhteensä 1196,00 €

Menot :

Jäsenmaksut Sksl:lle 42 x 7 € = 294,00 €
Jäsentiedote postitukset ja
Lehti-ilmoitukset 50,00 €
Palkinnot, kokouskulut 220,00 €
Kalustohankinnat 300,00 €
Koulutus ja kurssit 332,00 €
Menot yhteensä 1196,00 €