Nurmeksen kaupungin valokuvauskilpailu

Nurmeksen kaupunki järjestää 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi valokuvauskilpailun. Kilpailu on avoin kaikille valokuvauksen harrastajille ja ammattilaisille.

Kilpailun nimi on Minun Nurmekseni. Kuvaa kaupunkiamme siten, kun se sinusta on parhaimmillaan, ilmeikkäämmillään ja kuvauksellisimmillaan. Kilpailulla tavoitellaan monipuolisia, omakohtaisia ja tuoreita näkökulmia kaupunkimme kuvaamiseen. Kilpailuun voi osallistua 1- 3 kuvalla.

Kuvakilpailun satoa tullaan hyödyntämään mm. kaupungin uusilla verkkosivuilla ja muussa Nurmeksen markkinoinnissa ja viestinnässä.

Sarjoja kilpailussa on kolme. Aikuisten sarjan lisäksi on lastensarja alle 12-vuotiaille ja nuorten sarja alle 20-vuotiaille. Jaossa on rahapalkintoja jokaisen sarjan kolmelle parhaalle.

Kilpailuaikaa on maaliskuun alusta syyskuun loppuun saakka ja tulokset julkistetaan lokakuussa.

Kilpailuun osallistuneista kuvista kootaan näyttely, joka on esillä kaupunginkirjastossa marraskuussa 2014.

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat kaupunginjohtaja Asko Saatsi, johdon sihteeri Paula Karjalainen, Suurella Nurmes-sydämellä varustettuna Ylen toimittaja-ohjaaja Minna Dufton, freelance-valokuvaaja Eero Jääskeläinen ja valokuvauksen harrastaja Seppo Pölönen Nurmeksen kameraseurasta.

Kuvat toimitetaan kaupunginkansliaan (Kirkkokatu 14, 75500 NURMES) joko cd/dvd-levyllä tai vastaavalla tallennusvälineellä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@nurmes.fi.

Kilpailun säännöt löydät tästä.

MINUN NURMEKSENI on kaikille avoin valokuvauskilpailu Nurmeksen kaupungin 40-
vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Kilpailun järjestäjänä toimii Nurmeksen kaupunki.

Kuvaa kotikaupunkimme omin silmin, siten kuin Nurmes juuri Sinusta on parhaimmillaan, ilmeikkäämmillään
ja kuvauksellisimmillaan. Kilpailulla tavoitellaan monipuolisia, omakohtaisia ja tuoreita näkökulmia kaupun-
kimme kuvaamiseen. Kuvakilpailun satoa tullaan hyödyntämään mm. kaupungin uusilla verkkosivuilla ja
muussa Nurmeksen markkinoinnissa ja viestinnässä.

Kilpailun säännöt

Kilpailuun voivat osallistua niin valokuvauksen harrastajat kuin alan ammattilaiset.
Kilpailussa on kolme sarjaa:
lapset (- 12 v.) §
nuoret (13 – 20 v.) §
aikuiset (21 v -) §

Kilpailuun voi osallistua 1-3 valokuvalla. Kuvien tulee olla osallistujan itsensä ottamia, aiemmin julkaisemat-
tomia digitaalisia kuvia. Kuvaajalla on oltava kuviin ja niiden julkaisemiseen täydet oikeudet. Kuvaajan on
myös varmistettava kuvissa mahdollisesti esiintyvien henkilöiden suostumus kuvan julkaisemiseen. Koti-
rauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.

Kilpailuaika on 1.3.-30.9.2014.
Tuomaristo valitsee voittajat kullekin sarjalle lokakuussa 2014. Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan raha-
palkinnoilla seuraavasti:
Lapset ( – 12 v.)
I palkinto: 120 €
II palkinto: 80 €
III palkinto: 40 €

Nuoret (13 – 20 v.)
I palkinto: 160 €
II palkinto: 120 €
III palkinto: 80 €

Aikuiset ( 21v- )
I palkinto: 200 €
II palkinto 160 €
III palkinto 120 €

Kilpailuun osallistuneista kuvista kootaan näyttely, joka on esillä kaupunginkirjastossa marraskuussa 2014.

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat kaupunginjohtaja Asko Saatsi, johdon sihteeri Paula Karjalainen, Suurella
Nurmes-sydämellä varustettuna Ylen toimittaja-ohjaaja Minna Dufton, freelance-valokuvaaja Eero Jääskeläi-
nen ja valokuvauksen harrastaja Seppo Pölönen Nurmeksen kameraseurasta.
Kilpailukuvien lähettäminen

Kuvat toimitetaan kaupunginkansliaan (Kirkkokatu 14, 75500 NURMES) joko cd/dvd-levyllä tai vastaavalla
tallennusvälineellä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@nurmes.fi. Kaikkien kuvien mukana on oltava ku-
van nimi ja tekijän yhteystiedot.

Sähköpostilla digikuvia lähetettäessä viestin aiheeksi/otsikoksi kirjoitetaan kilpailun nimi ja sähköpostin vies-
tikenttään muut pyydetyt yhteystiedot.

Kuvatiedostot on nimettävä niin, että niistä löytyvät tiedot kuvan nimestä ja kuvaajan nimikirjaimet (esim.
nurmeksenkesä_TS)

Kuvat tulee toimittaa JPEG-muodossa matalaresoluutiokuvina, mutta tarvittaessa lähettäjällä tulee olla val-
mius toimittaa kuvista myös korkearesoluutioiset versiot järjestäjälle.

Kuvien käyttöoikeus

Kuvaajat luovuttavat Nurmeksen kaupungille kilpailuun osallistuneisiin kuviin laajat käyttöoikeudet ja mahdol-
lisuuden hyödyntää kuvia sellaisenaan tai kulloiseenkin tarkoitukseen sopivaksi muokattuna mm. kaupungin
verkkosivujen kuvittamisessa ja muussa omassa julkaisutoiminnassaan ilman erillistä korvausta.

Mikäli kuvaaja haluaa, kuvia käytettäessä kuvaajan ja lähettäjän nimet voidaan mainita.

Nyt kaikki innolla mukaan kilpailuun – aikaa on vielä syyskuun loppuun saakka!


Nurmeksen Kameraseura r.y.
Seppo Pölönen
Puh. joht.
P.0500 101 476
nurmes.kamera@gmail.com