Rekisteriseloste – tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE   Laadittu 17.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Joensuun Kameraseura ry Rek.nro 103.121, 9.3.1970 ja 22.8.2014 Joensuu

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Joensuun Kameraseura ry:n puheenjohtaja ja sihteeri, joensuunkameraseura@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Joensuun Kameraseura ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Liittyessään seuraan jäsen hyväksyy sen että hänet liitetään seuran jäsenrekisteriin.  Jäsenrekisteriä ylläpidetään seuran hallinnollisia ja toiminnallisia tarpeita varten, joita ovat esimerkiksi jäsenmaksuasiat ja tiedottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tiedot kameraseuran jäseninä olevista henkilöistä. Eronneiden jäsenten tietoja säilytetään kirjanpitoaineiston vaatima säilytysaika.

Rekisteriin tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilön seuraan liittymisajankohta. Lisäksi jäsenmaksun suorittaminen vuosittain. Seuran keräämät tiedot siirretään Suomen Kameraseurojen Liiton FloMembers-jäsenrekisteriin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan jäseniltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy henkilötietoihin on vain rekisteriasioista vastaavilla henkilöillä. Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

10. Tiedon korjaaminen ja poistaminen sekä tiedon korjaamisen ja poistamisen, korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista sekä omien tietojen poistamista.

Korjaamis- ja poistopyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset/poistettavat tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.